Wytwórnie stacjonarne

Wet Beton

Tower Beton

Stacjonarne wytwórnie Simem

Są przeznaczone do wszelkich zastosowań w produkcji betonu. Dzięki konstrukcji modułowej i doskonałej jakości wykonania możemy dostarczyć rozwiązania dopasowane do potrzeb Klienta. Dzięki zastosowaniu najwyższej jakości podzespołów: elektronicznych, pneumatycznych, hydraulicznych oraz napędów i pasów dostarczamy węzły betoniarskie, które są naprawdę niezawodne. Efektem końcowym jest uzyskanie niskich kosztów produkcji i obsługi w przeliczeniu na m3 wyprodukowanego betonu. 

Moduły są przygotowane do transportu standardowymi samochodami, bez potrzeby uzyskiwania zezwoleń na transport po drogach publicznych. Zespół mieszania może być wyposażony w mieszalnik planetarny lub dwuwałowy. Podawanie kruszyw do mieszalnika odbywa się za pomocą skipu lub taśmociągu. Zdolność produkcyjna wytwórni od 25 m3/h do 360 m3/h. Węzły są wyposażone w bardzo wysokiej klasy automatykę z nowatorskim i przyjaznym dla operatora rozwiązaniem sterowania z jednostką centralną CPU, PLC z wymiennymi modułami wejścia/wyjścia z możliwością dalszych rozszerzeń oraz UPS dla zachowania danych przy przerwie w zasilaniu elektrycznym. Opcjonalnie węzły mogą być dostarczane z silosami na cement, podajnikami ślimakowymi cementu, systemem załadunku kruszyw do komór oraz z urządzeniem do recyklingu resztek betonu. Stacjonarne węzły betoniarskie Simem mogą liczyć od 4 do 12 komór na kruszywa.

Węzeł wieżowy Tower Beton

Jeżeli powierzchnia na postawienie węzła jest bardzo ograniczona bądź występują specyficzne wymogi dotyczące ochrony środowiska idealnym rozwiązaniem może być węzeł wieżowy TOWER BETON. Podobnie jak wszystkie inne wytwórnie SIMEM, ten model również posiada konstrukcję modułową, co daje ogromne możliwości dostosowania do specyficznych wymogów Klienta. Doskonale sprawdza się zarówno przy produkcji betonów na prefabrykaty, jak i betonów towarowych do najwyższych klas.

BETON TOWER może być wyposażony w mieszalnik planetarny lub dwuwałowy, od 4 do 8 komór na kruszywo z możliwością magazynowania od 130 do 550 m3 kruszywa.

System SIMEM@TIC 3.0

Wytwórnie betonu są standardowo wyposażone w system automatyki SIMEM@TIC 3.0 z interfejsem przyjaznym operatorowi, wyświetlającym wszystkie istotne informacje o węźle dla pełnej kontroli procesów (załadunku, ważenia, rozładunku, tworzenia receptur, raportów z produkcji, obsługi zamówień oczekujących)