Zingo

Modele ZINGO to seria węzłów zaprojektowanych jako łatwo przestawne wytwórnie do produkcji suchych mieszanek betonowych. Transportowane są standardowymi samochodami. System wielo-zarobowy pozwala na osiągnięcie większej dokładności recepturowej betonu i większego poziomu wydajności. Zastosowany nowy wzdłużny system podawania cementu z wagą 3000 l zapewnia bardzo wysoką Wydajność roboczą.

Węzeł jest skonfigurowany z modułowymi komorami typu NEXUS połączonymi ze sobą za pomocą śrub co umożliwia ich modyfikację w każdym czasie w zależności od potrzeby zwiększenia ilości komór oraz powiększenia ich pojemności. 

System automatyki Simem@tica 3.0 Nano Dry przeznaczony specjalnie dla suchych betonów i posiada prosty i szybki interfejs do sterowania procesem produkcyjnym.