MobyMix

Model MobyMix to minimalizacja kosztów produkcji betonu, kosztów transportu i eksploatacji. Fakty te są konsekwencją nowatorskiego projektu wytwórni, zastosowania najwyższej jakości podzespołów elektroniki, automatyki, pneumatyki, hydrauliki oraz silników, przekładni i pasów.

Platforma wsporcza mieszalnika i moduł kruszyw zostały tak zaprojektowane, aby umożliwić transport standardowymi samochodami. Wymagane są 2 samochody: jeden dla zespołu kruszyw, mieszalnika i kabiny sterowniczej i drugi ścian komór, podajników ślimakowych i koszy wagowych. Opcjonalnie węzeł betoniarski MobyMix może być wyposażony w system samo rozładunku i samo stawiający. Pozwala to ustawić węzeł w pozycji pracy bez użycia dźwigu. Węzły serii Moby Mix są dostarczane z mieszalnikami planetarnymi SUN i osiągają wielkość produkcji od 16 m3/h do 50 m3/h. Seria Moby Mix może być dostarczona z obudową izolowaną lub nie dla kompletnego węzła lub specyficznych części węzła aby pracować w najtrudniejszych warunkach klimatycznych.

Wytwórnie betonu MobyMix są standardowo wyposażone w system automatyki SIMEM@TIC 3.0 z interfejsem przyjaznym operatorowi, wyświetlającym wszystkie istotne informacje o węźle dla pełnej kontroli procesów (załadunku, ważenia, rozładunku, tworzenia receptur, raportów z produkcji, obsługi zamówień oczekujących).