Eagle

Model EAGLE jest węzłem przestawnym, skonfigurowanym z 4 do 6 komorami rzędowymi, kompletnie okablowany elektrycznie i pneumatycznie dla szybkiego montażu, może być łatwo przestawiany z miejsca na miejsce i transportowany standardowymi samochodami. Wymagane są 2 samochody: jeden dla modułu mieszania z podajnikiem kruszyw, drugi dla zespołu komór. Węzeł EAGLE jest maszyną bardzo wydajną i niezawodną dzięki stosowaniu najwyższej jakości podzespołów i materiałów. Wytwórnie betonu EAGLE są standardowo wyposażone w mieszalniki dwuwałowe. Zakres produkcji od 60 do 180 m3/h. Dostępny jest również pakiet do pracy w warunkach zimowych.

Komory typu NEXUS są łączone ze sobą za pomocą śrub aby móc je modyfikować w każdym czasie w zależności od potrzeby zwiększenia ilości komór oraz powiększenia ich pojemności. Modele 4000, 5000 i 7000 są dostępne również w wersji MASTER wyposażone w grupę komór o szerokości 3,8 m dla łatwiejszego załadunku z samochodów lub ładowarek kołowych. Opcjonalnie wytwórnia EAGLE może być wyposażona w mobilne fundamenty pozwalające na ustawienie maszyny bezpośrednio na podłożu.

Wytwórnie betonu EAGLE są standardowo wyposażone w system automatyki SIMEM@TIC 3.0 z interfejsem przyjaznym operatorowi, wyświetlającym wszystkie istotne informacje o węźle dla pełnej kontroli procesów (załadunku, ważenia, rozładunku, tworzenia receptur, raportów z produkcji, obsługi zamówień oczekujących).